Statut new4era

Z początkiem wiosny tego roku Władca Niebios zdecydował odebrać Bogu Chrystusowi władzę na ziemi. Bóg Chrystus opuści ziemię a jego demony potocznie zwane diabłami i duchami świętymi opuszczą ziemię w chwili śmierci osób w których przebywają, być może zostanie zawarte porozumienie i demony wycofają się prędzej. Bóg Chrystus obalił setki bogów i ich demonów panujących nad narodami ziemi wykonał kawał dobrej roboty ale też popełnił wiele błędów . Rządził najdłużej z wszystkich do tej pory panujących bogów na ziemi. Aby panować nad narodami ziemi wprowadził w błąd narody ziemi obiecując żywot wieczny. Władca Niebios nie zezwolił aby człowiek żył wiecznie będąc jak bogowie nieśmiertelnym. Obietnice Boga Chrystusa były politycznym kłamstwem. Nie było i nie ma w planach aby człowiek żył wiecznie. Powtarzam to co przekazał Wysłannik z Niebios nie było w planach żadnego żywota wiecznego dla ludzi to była polityczna obietnica  Boga Chrystusa dla jego wiernych by łatwiej nimi rządzić.

Władca Niebios nie toleruje składania ofiar z ludzi. Do puki Bóg Chrystus prowadził wojny z wyznawcami innych bogów było to w Niebiosach akceptowane ale Bóg Chrystus rozpętał dwie wojny światowe i wiele mniejszych wojen nasyłając na siebie ludzi w niego wierzących, chrześcijanie mordowali się nawzajem i mordują się dalej zginęło miliony chrześcijan, każdy zabity w bratobójczej wojnie chrześcijanin był ofiarą złożoną Bogu Chrystusowi. Teraz Bóg Chrystus upaja się ofiarami nowej wojny na terenie Ukrainy i pragnie rozpętać trzecią wojnę światową. Wysłannicy z Niebios dali ludzkości technologie broni atomowej przez co zagrożona jest cała ludzkość aby nie doprowadzić do zagłady Władca Niebios pozbawił Boga Chrystusa mandatu do panowania nad narodami ziemi jest to jego ostatnia wojna. Proces upadku religii chrześcijańskiej nie będzie przebiegał bardzo szybko aby na ziemi nie zapanowała anarchia i władzy nie przejęli bogowie których Bóg Chrystus nie potrafił pokonać. Im szybciej ludzie nowej 4 ery pod przywództwem Arcykapłana przejmą władzę w swoich państwach z rąk chrześcijan tym szybciej zapanuje na ziemi pokój.