Obietnice przyszłości

Gdy ludzkość przestanie wierzyć w Boga Chrystusa i religia chrześcijańska przestanie istnieć a ludzie nowej  4 ery będą panować na ziemi Władca Niebios przekaże Arcykapłanowi Świętemu kod dna dzięki któremu ludzkość zostanie uwolniona od chorób. Kolejną obietnicą przyszłości dla ludzkości jest kod dna dzięki któremu ludzie przestaną przedwcześnie się starzeć, czas życia w młodości wydłuży się o kilkadziesiąt a nawet o kilkaset lat. Życie człowieka będzie trwało 120 -140 lat organizm zacznie się starzeć po 80-tym roku życia będzie to etap przejściowy aby sprawdzić czy ludzkość jest przygotowana na te zmiany gdy ludzkość przejdzie pozytywnie ten test czas życia i czas młodości zostaną wydłużone. Docelowo człowiek będzie żył 700-900 lat. 

Życie narodów ziemi w nowej 4 erze będzie życiem w pokoju w zdrowiu i długiej młodości. Starość nie będzie już tą starością którą zna ludzkość, śmierć osób starszych nie będzie spowodowana cierpieniem w chorobach.

Będzie ustanowione jedno prawo dla narodów ziemi. Znikną wojny i konflikty zbrojne, Zniknie ubóstwo będzie pokój i dobrobyt na całej ziemi.

Narody ziemi otrzymają wyżej wymienione obietnice gdy religia chrześcijańska przestanie istnieć a ludzie nowej 4 ery przejmą władzę z rąk chrześcijan aby nie dopuścić do przejęcia władzy nad ludzkością przez bogów których nie udało się pokonać Bogu Chrystusowi. Składajcie pisma apostazji, wstępujcie do religii new4era, zakładajcie i wstępujcie do partii politycznych pod kierownictwem Arcykapłana Świętego aby nie dopuścić do władzy Bogów których Bóg Chrystus nie pokonał bo gdy oni przejmą władzę ludzkość cofnie się do czasów średniowiecza. Nie prześladujcie chrześcijan oni są w upadku stają się mniejszością prześladowaną przez inne religie oni nie są winni że ich Bóg został pozbawiony władzy na ziemi. Ludzie nowej 4 ery nie mogą prześladować chrześcijan raczej powinni pomóc im odnaleźć się w nowej rzeczywistości wytłumaczyć że wiele narodów w dziejach świata utraciło swoich bogów i świat istnieje dalej. Bogowie przychodzili i odchodzili rządzili i tracili władzę. Żyjcie nowymi obietnicami przyszłości zapomnijcie o obietnicach danych w dalekiej przeszłości tych obietnic już nie ma.

Będziecie żyć jako wolni, zdrowi i długo młodzi ludzie. Więcej wam obiecać nie mogę.

                                                                            Arcykapłan Święty