Arcykapłan new4era religii przyszłości

Arcykapłan Święty

Arcykapłan jest jedynym przywódcą i człowiekiem zatwierdzającym prawa w new4era. W Niebiosach Arcykapłan nazywany jest Arcykapłanem Świętym. Arcykapłan Święty został wybrany przez Władcę Niebios aby przejął władzę na ziemi od upadłego Boga Chrystusa aby na ziemi nie zapanował chaos i powrót ludzkości do pradawnych upadłych bożków i bogów których usuną Bóg Chrystus jak również by władzy na ziemi nie przejęli bogowie których nie udało się usunąć Bogu Chrystusowi a którzy panują dalej nad wieloma narodami ziemi. Po całkowitym upadku, zniknięciu religii chrześcijańskiej  Arcykapłan Święty da ludzkości pokój dobrobyt i długie życie bez chorób, wojen, cierpień i prześladowań ( Szczegóły w „obietnicach przyszłości”). Arcykapłan jest jedyną osobą która kontaktuje się z Wysłannikami z Niebios w celu ustanowienia nowych praw i nowej przyszłości dla narodów ziemi. Arcykapłan osobiście powołuje kapłanów i kapłanki w new4era.

W celu pokojowego i szybkiego przejęcia władzy od upadłego Boga Chrystusa Arcykapłan Święty utworzy partie polityczne aby w demokratycznych wyborach ludzie nowej 4 ery przejęli władzę z rąk chrześcijan i stopniowo w swoich krajach wprowadzali prawa przyszłości dla narodów ziemi.

Obawiasz się Arcykapłana Świętego ? Nie masz powodów. Arcykapłan Święty został wybrany w Niebiosach aby uchronić ludzkość przed powrotem do czasów ciemności, wiecznych wojen kreowanych przez upadłych bogów i aby dać narodom ziemi  nowe obietnice w zastępstwie tych które utracili po upadku Boga Chrystusa.