Prawo przyszłości Nowej 4 Ery

 1. Nie módl się do jakiegokolwiek Boga lub Bogów.
 2. Nie módl się do wszelkich istot ziemskich i przybyłych z niebios.
 3. Nie módl się do gwiazd i planet.
 4. Nie módl się do czegokolwiek lub kogokolwiek co na ziemi w wodzie lub w powietrzu.
 5. Nie morduj.
 6. Nie oszukuj.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie męcz zwierząt.
 9. Nie porywaj dla okupu.
 10. Nie niszcz i nie eksploatuj nadaremnie zasobów ziemi.
 11. Szanuj ojca i matkę.
 12. Nie twórz nowej religii.
 13. Nie wracaj do upadłych religii.
 14. Dbaj o chorych. (dotyczy czasu przed likwidacją chorób)
 15. Dbaj o samotnych.
 16. Zakaz powtórnego małżeństwa osób które się ze sobą rozwiodły.
 17. Zakaz seksu osób które ze sobą się rozwiodły.
 18. Zakaz jedzenia zwierząt które jedzą padlinę lub inne zwierzęta.
 19. Dozwolona aborcja.
 20. Dozwolone rozwody.
 21. Dozwolona eutanazja.
 22. Dozwolona poligamia.
 23. Dozwolona marihuana.
 24. Dozwolona prostytucja.
 25. Nakaz usunięcia symboliki upadłych religii z przestrzeni publicznej.
 26. Zmiana nazwy osób odmiennej orientacji seksualnej z LGBT na Sodomici.
 27. Utworzenie miast dla Sodomitów.
 28. Dozwolone małżeństwa Sodomitów.
 29. Małżeństwa Sodomitów tylko w miastach Sodomitów
 30. Zakaz prześladowania Sodomitów.
 31. Zniszczenie budynków sakralnych kultu upadłych religii.
 32. Zniszczenie pism upadłych religii.
 33. Umieszczenie ostatnich chrześcijan w rezerwatach na wzór indiańskich rezerwatów w Ameryce Północnej.
 34. Nakaz utworzenia jednolitego prawa karnego i praw cywilnych dla narodów ziemi.
 35. Wyznaczenie nowej daty nowej ery od czasu podjęcia decyzji Władcy Niebios o usunięciu Boga Chrystusa z ziemi.